Svi članovi ŠRK Klen Čačinci pozivaju se da nazoče Izvanrednoj izbornoj skupštini Športskog ribolovnog kluba Klen Čačinci koja će se održati dana 04.10.2014. godine u 18:00 sati u Vatrogasnom domu u Čačincima.                            

 

                                                                       DNEVNI RED:

  1. Otvaranje Skupštine
  2. Izbor radnih tijela Skupštine

a)     radnog predsjedništva (3 člana),

b)     zapisničara

c)      2 ovjerovitelja zapisnika,

d)     Verifikacijske komisije (2 člana),

e)     Kandidacijske komisije (3 člana),

  1. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
  2. Izvješće verifikacijske komisije
  3. Izbor članova tijela upravljanja,

a)     predsjednika kluba,

b)     dopredsjednika

c)      članova Izvršnog odbora,

d)     predstavnika u ZŠRU

e)       tajnika

f)     Stegovne komisije

  1. Razno

Molimo Vas da se odazovete ovom pozivu kako bi Skupština sa što većim brojem članova donjela važne odluke za dobrobit kluba.

 

Izvršni odbor
ŠRK Klen Čačinci